UBND Xã Gio Việt

  •    Địa chỉ: ĐT9, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị, Việt Nam
  •  Số điện thoại: (+84) 233 3 639339
  •  Email: gioviet@quangtri.gov.vn

Cám ơn quý khách đã gửi ý kiến. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất !